Nyheter

Här kan du ta del av nyheter från Locums värld.

Ny portal för styrdokument fastigheter

Publicerades:
Locum har utvecklat en ny portal kring ”Styrdokument fastigheter”, i syfte att förenkla och tydliggöra de anvisningar och riktlinjer som är kopplade till fastigheternas installationer och dokumentationen kring dessa.

S:t Görans sjukhus växer

Publicerades:
S:t Görans sjukhus spelar en viktig roll i Stockholms läns landstings framtidsplan för hälso- och sjukvården. Locum har därför fått i uppdrag att renovera och bygga om och bygga ut sjukhuset så att kapaciteten ökar med ca 6 000 vårdtillfällen per år samt öka kapaciteten på akuten. Sjukhuset rustas för framtidens vård. Klart i etapper 2016-2019.

Teknisk upprustning pågår

Publicerades:
Teknisk upprustning är en förutsättning för att en byggnad eller lokal ska klara verksamhetens behov vad gäller teknisk försörjning i framtiden. Här tittar man på en tidshorisont på ungefär 25-30 år.

Locum tecknar sitt första gröna hyresavtal

Publicerades:
Locum går mot en hållbar lokalanvändning och tecknar sitt första gröna hyresavtal. Det är det ortopedtekniska företaget TeamOlmed på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge som i samband lokalbyte ingår ett grönt hyresavtal med Locum. Gröna hyresavtal är något som Locum kommer att arbeta mer med i framtiden.

Krafttag för nöjdare kunder

Publicerades:
I årets upplaga av undersökningen Fastighetsbarometern Kontor framstår det helt klart att Locums kunder har högre förväntningar på Locum än vad vi levererar.

Laserskanning och drönarflygning på Norrtälje sjukhus

Publicerades:
I samarbete med 5D Systemkonsult och Tiohundra har Locum laserskannat och flygfotograferat Norrtälje sjukhusområde. Materialet ska nu importeras till Locums nya fastighetsförvaltningssystem, Landlord III.

Hur ska vi minska landstingets miljöpåverkan?

Publicerades:
Klimateffektivitet, resurseffektivitet och ett hälsofrämjande miljöarbete. Det är ledorden i Miljöutmaning 2016 – Stockholms läns landstings miljöprogram som styr miljöarbetet i alla landstingsfinansierade verksamheter fram till och med 2016. Nu pågår arbetet för fullt med att ta fram ett nytt miljöprogram som ska gälla från 2017 till 2021.