Nyheter

Här kan du ta del av nyheter från Locums värld.

Patrik Emanuelsson ny vd för Locum

Publicerades:
Styrelsen för Locum har beslutat att utse Patrik Emanuelsson till ny vd för Locum. Patrik är sedan 2013 vd för Micasa Fastigheter, Stockholms stads fastighetsbolag för vård och omsorg.

Artikel ur Rum-arkivet

Publicerades:
136 kilometer sjukjournaler finns lagrat på landstingsarkivet i Flemingsberg. De äldsta är från tidigt 1800-tal.

Rivstart på Sollentuna sjukhus

Publicerades:
Renoveringarna på Sollentuna sjukhus är i full gång och just nu pågår rivningar där totalt nio våningsplan ska tömmas. Kolla in rivningsfilmen från Sollentuna!

Locum publicerar ny riktlinje för BIM

Publicerades:
Locum har tagit fram en ny riktlinje för BIM för att säkerställa en effektiv informationshantering från tidiga skeden till förvaltning.

Nya Södertälje sjukhus från ovan

Publicerades:
Läs och beskåda hur byggprocessen av Nya Södertälje sjukhus fortskrider från ovan (filmen är inspelad i april 2015).

Nyhetsbrev från Locums projektavdelning

Publicerades:
Fyra gånger per år kommer Locums projektavdelning ut med ett nyhetsbrev. Här kan du läsa det nyhetsbrev som gick ut i april månad.

Locums årsredovisning för 2014

Publicerades:
Nu finns årsredovisningen för 2014 att läsa. I årsredovisningen kan du läsa mer om hur vårt arbete har fortlöpt under året, om vilken vision och vilka värderingar och mål vi arbetar för att uppnå samt vad det har gett för resultat under det gångna året.