Nyheter

Här kan du ta del av nyheter från Locums värld.

För vården i tiden

Publicerades:
Ett sjukhus är en spegel av sin tid. Det gäller medicinska insikter och synen på patienten, likväl som tekniska lösningar och materialval. Följ med på en resa bland idealen som formade vårdfastigheterna under förändringens och framstegens 1900-tal.

Tema: Myndighetsbesiktningar

Publicerades:
De medicinska gaserna får inte läcka. Reservkraften måste starta om elleveransen till sjukhuset fallerar. Hissarna ska alltid fungera. Det är några av alla de tekniska system som måste kontrolleras regelbundet för att säkra livsviktiga funktioner i vårdfastigheter - dygnet runt, året runt.

Tätt hus i Huddinge

Publicerades:
En milstolpe är nådd i arbetet med den nya behandlingsbyggnaden för operation och röntgen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Projektet har nu uppnått ett så kallat ”tätt hus” och de invändiga installationerna av utrustning kan nu påbörjas utan risk för frys- och fuktskador.

Tillgängligt!

Publicerades:
Alla måste kunna ta sig fram på ett sjukhus. Att vårdfastigheternas utformning tar hänsyn till människors olika funktionsnedsättningar är därför A och O.

Till leverantörer och samarbetspartners

Publicerades:
Nu är det snart jul igen. Jag vill med detta brev önska en tidigt god jul och tack för detta år, men även påminna om några av Stockholms läns landstings och Locums riktlinjer.

En kyla som värmer

Publicerades:
Ett lyckat energiprojekt vid Karolinska Universitets-sjukhuset i Solna har lett till ett stabilare kylsystem och bidragit till en energibesparing som gynnar både miljön och ekonomin.

Första konstverket på plats i Huddinge

Publicerades:
Det första konstverket som ska pryda den nya behandlingsbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge är nu på plats. Det är en nio meter hög betongskulptur signerad Anders Sletvold Moe som installerats på en av innergårdarna mellan det befintliga sjukhuset och den nya byggnaden.

Nytt bevakningsbolag för parkering

Publicerades:
Locum AB har upphandlat ett nytt bevakningsbolag för parkering. Apcoa Parking tar successivt över vid de vårdfastigheter som Locum förvaltar, med start i december 2017. I samband med övergången till nytt bevakningsbolag uppdateras p-automater och fler digitala sätt att betala införs. Taxorna kommer också att ses över.

Följ våra byggen i realtid

Publicerades:
Omfattande byggnationer pågår ute på sjukhusen. Via webbkameror kan du följa hur långt vi kommit i några av våra största byggprojekt.

Locums uppgift: Skapa förutsättningar för nya Norra Hagastaden

Publicerades:
När Karolinska Universitetssjukhuset flyttar in i NKS möjliggörs en omvandling av norra delen av Hagastaden till en variationsrik stadsdel med bostäder, arbetsplatser och närservice. Locum ska medverka i planeringen och utvecklingen av Norra Hagastaden. Locum anställer därför Magnus Nordberg som ny projektområdeschef.