Nyheter

Här kan du ta del av nyheter från Locums värld.

Lise-Lotte jobbar med lokal blick

Publicerades:
Med mer än 30 år inom vården har Lise-Lotte Olofsson Hernström god inblick i hur vårdlokalerna ska vara utformade för att arbetet ska fungera optimalt. Den kompetensen bidrar hon nu med i byggprocessen när nya vårdfastigheter planeras och byggs.

Finbesök av studenter från KTH

Publicerades:
Som en uppföljning av goda samtal under arbetsmarknadsdagarna BAD och LAVA bjöd Locum in studenter till studiebesök på Södersjukhuset. Det mycket uppskattade besöket genomfördes under kvällen den 19 februari.

Felanmälan via webben löser många problem

Publicerades:
Att kunna felanmäla och snabbt få en felanmälan åtgärdad är något som Locum jobbat hårt med under några års tid. Locums felanmälan via webb eller telefon fungerar nu väldigt bra.

Grattis Helena – finalist i Årets Förvaltare 2018

Publicerades:
Helena Lago, fastighetsförvaltare för Södersjukhuset på Locum, var en av finalisterna i Årets Förvaltare 2018. Ett pris som för tredje året i rad delas ut av Aff och Förvaltarforum.

För vården i tiden

Publicerades:
Ett sjukhus är en spegel av sin tid. Det gäller medicinska insikter och synen på patienten, likväl som tekniska lösningar och materialval. Följ med på en resa bland idealen som formade vårdfastigheterna under förändringens och framstegens 1900-tal.

Tema: Myndighetsbesiktningar

Publicerades:
De medicinska gaserna får inte läcka. Reservkraften måste starta om elleveransen till sjukhuset fallerar. Hissarna ska alltid fungera. Det är några av alla de tekniska system som måste kontrolleras regelbundet för att säkra livsviktiga funktioner i vårdfastigheter - dygnet runt, året runt.

Tätt hus i Huddinge

Publicerades:
En milstolpe är nådd i arbetet med den nya behandlingsbyggnaden för operation och röntgen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Projektet har nu uppnått ett så kallat ”tätt hus” och de invändiga installationerna av utrustning kan nu påbörjas utan risk för frys- och fuktskador.

Tillgängligt!

Publicerades:
Alla måste kunna ta sig fram på ett sjukhus. Att vårdfastigheternas utformning tar hänsyn till människors olika funktionsnedsättningar är därför A och O.

Till leverantörer och samarbetspartners

Publicerades:
Nu är det snart jul igen. Jag vill med detta brev önska en tidigt god jul och tack för detta år, men även påminna om några av Stockholms läns landstings och Locums riktlinjer.

En kyla som värmer

Publicerades:
Ett lyckat energiprojekt vid Karolinska Universitets-sjukhuset i Solna har lett till ett stabilare kylsystem och bidragit till en energibesparing som gynnar både miljön och ekonomin.