Nyheter

Här kan du ta del av nyheter från Locums värld.

Ombyggnationen av Nacka sjukhus har inletts

Publicerades:
Ombyggnationen av Nacka sjukhus har nu inletts och inom den närmaste tiden kommer det att hända en hel del runt sjukhuset. Totalt är det 96 vårdplatser för psykiatri som ska byggas om och byggas ut på Nacka sjukhus.

Webbanmälan har fått nytt utseende

Publicerades:
Webbanmälan är en av Locums viktigaste kanaler. Att göra en felanmälan eller en beställning ska vara enkelt. Efter feedback på förbättringar från kunderna så har vi nu utvecklat gränssnittet och uppdaterat utseendet av webbanmälan så att den är mer tillgänglig och följer Locums grafiska profil. Alla kunder har möjlighet att felanmäla via webben.

Det självklara vattnet

Publicerades:
På sjukhus är vatten en nödvändighet. Och en självklarhet. Men det krävs en hel del för att det friska vattnet ska komma i önskad temperatur i samma stund som vi behöver det.

Rekordprojekt tar form

Publicerades:
Just nu genomför Locum sitt största bygguppdrag någonsin. 
Åtta sjukhus ska uppgraderas till 
en kostnad på över en miljard kronor 
vardera. Jan Thelander och Björn Åsander leder genomförandet, ett arbete fullt av 
utmaningar som kräver enorma resurser, välutvecklad logistik och ett stort säkerhetstänk. (reportage från Rum nr 3 2017)

Invigning av nya vårdavdelningar på Psykiatri Sydväst

Publicerades:
Nu står de färdiga, de fyra första ombyggda avdelningarna för heldygnsvård som är anpassade för framtidens psykiatri med människan i centrum. Locums styrelseordförande och fastighets- och investeringslandstingsråd Paul Lindquist var en av talarna på invigningen den 4 oktober i Huddinge.

Gunnel Forsberg ny tillförordnad vd för Locum

Publicerades:
Den 1 oktober tillträder Gunnel Forsberg som tillförordnad vd för Locum AB. Hon har en bakgrund som ekonomidirektör för Stockholms läns landsting och är för närvarande tillförordnad ekonomidirektör för hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Gunnel kommer ansvara för Locums fortsatta utveckling tills rekryteringen av ordinarie vd är klar.

Se bygget i ett nytt perspektiv

Publicerades:
Häng med upp i luften och se bygget på S:t Görans sjukhusområde i ett nytt perspektiv. När utbyggnaden är klar har sjukhusets kapacitet ökat med 62 vårdplatser. På sikt ska sjukhuset även kunna ta emot upp till 4 000 förlossningar per år. De första patienterna kan tas emot 2021.

Locum på Business Arena 2017

Publicerades:
Två intensiva och givande dagar på Business Arena är över. Business Arena, Nordens ledande mötesplats för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn, besöktes i år av drygt 6 000 personer. Locum var en av 200 utställare och deltog också i ett seminarium om framtidens vårdfastigheter.

Bättre ventilation och luftkvalitet är målet för nytt utvecklingsprojekt

Publicerades:
Locum, Vasakronan, Stockholms stad, Förvaltaren, SISAB, REQS System, WLK och Softhouse bedriver tillsammans ett utvecklingsprojekt inom IoT (Internet of Things). Projektets fokus är att med hjälp av sensorer förbättra kvaliteten och effektiviteten vid kontroller av ventilation och luftkvalitet. I detta projekt har vi avgränsat oss till ventilation och luftkvalitet, men vi ser framöver att IoT ger stora möjligheter att även användas vid övriga kontroller och besiktningar i våra fastigheter och byggnader.

Invigning av entrétorget i Huddinge

Publicerades:
Torsdagen den 14 september invigdes Huddinge sjukhusområdes nya entrétorg och parkeringsgarage. Talare på invigningen var Paul Lindquist, fastighets- och investeringslandstingsråd, Patrik Emanuelsson, vd på Locum samt Anna Starbrink, kulturlandstingsråd. Efter invigningen presenterades de nya konstverken som smyckar platsen i regi av kulturförvaltningen vid Stockholms läns landsting.