Nyheter

Här kan du ta del av nyheter från Locums värld.

Locum kan vinna Solenergipriset 2017

Publicerades:
Svensk solenergi delar årligen ut Solenergipriset för att lyfta fram goda exempel och en hållbar energiförsörjning.

Ytterligare två nya nyckelpersoner rekryteras

Publicerades:
Locum förvaltar vårdfastigheter åt Stockholms läns landsting. På uppdrag av landstinget genomför Locum de största satsningarna någonsin av vårdfastigheter för att möta det växande vårdbehovet. För att genomföra de stora satsningarna på om- och nybyggnationer av länets sjukhus förstärker Locum ytterligare sin projektavdelning med en senior projekt controller. Dessutom anställer Locum en ny miljöchef med uppgift att förverkliga företagets miljömål att bli klimatneutrala år 2030 och inte påverka miljön negativt.

Eastmaninstitutet nominerat till pris

Publicerades:
Eastmaninstitutet är ett av fem ombyggnadsprojekt som har nominerats till ROT-priset som delas ut av Stockholms byggmästareförening i maj 2017.

Så här ska investeringar prioriteras

Publicerades:
Inom Locum pågår ett ambitiöst förbättringsarbete med målet att få nöjdare kunder. En av många insatser för att uppnå detta är framtagandet av en prioriteringsmodell för investeringar. Målsättningen med införandet av modellen är att göra rätt investeringar med begränsad budget och att vara transparent med varför vissa investeringar görs och andra inte.

Ett lyft för vården

Publicerades:
Inga hissar, inga storsjukhus. Hissarna brukar beskrivas som sjukhusens blodomlopp, inte utan anledning. Här är historien om uppfinningen som gjorde den moderna vården möjlig.

Håll nollan

Publicerades:
Håll Nollan är en uppmaning och en påminnelse om en av de absolut viktigaste frågorna för oss som jobbar i bygg- och fastighetsbranschen i Sverige – att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. Locum är en av de 13 initiativtagarna till Håll nollan, och är ett av flera sätt som vi arbetar på för att minimera skador på byggarbetsplatser.

Vill vara snål på jobbet

Publicerades:
Vad gör en specialist VVS på Locum? Vi lät frågan gå till Véronique Maussier på Locums förvaltningsavdelning. Intervjun med Véronique är hämtad ur det senaste numret av kundtidningen Rum.

Locum AB har anmält en underentreprenör till Skatteverket

Publicerades:
Locum AB är Stockholms läns landstings fastighetsförvaltare och har bland annat i uppdrag att teckna avtal med huvudleverantörer till landstingets byggnationer som pågår för att bygga om och bygga ut vården i Stockholms län för framtida behov.

Patrik Emanuelsson lämnar VD-posten i Locum

Publicerades:
Patrik Emanuelsson är VD för landstingets fastighetsbolag Locum som förvaltar vårdfastigheter för Stockholms läns landsting. Han har nu erbjudits ett nytt arbete och kommer därför att lämna sin tjänst i Locum.

Sänkt energiförbrukning på Bromma sjukhus

Publicerades:
Under vintern har Locum drivit en kampanj för att få ner energiförbrukningen på sjukhuset. Efter några månader har man lyckas få ner uppvärmningen med 17 procent och elförbrukningen med 8 procent.