I blickfånget

Träffa Bengt Wånggren - VD för Sweden Green Building Council (SGBC), en ideell förening som ägs av medlemmarna och är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn.

Detta är en artikel från 2014 års fjärde nummer av Locums kundtidning Rum.

”Tillsammans ska vi rädda världen, byggnad för byggnad, stadsdel för stadsdel.”

Bengt Wånggren är VD för Sweden Green Building Council (SGBC), en ideell förening som ägs av medlemmarna och är öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Ett redskap är certifieringssystemet Miljöbyggnad.  

Sweden Green Building Council fyllde nyligen fem år och du har sagt att det är dags för er att vässa visionen. Kan du berätta hur?
- Jag tror vi måste bli ännu tuffare, skärpa reglerna och bidra till att driva branschen ännu hårdare mot ett hållbart samhälle. Det finns ett nytt uttryck i sammanhanget – ”regeneration” – som går längre än det vi vanligtvis använder; ”sustainable”. Med ”regeneration” menas att vi ska förbättra miljön, inte bara minimera skadorna. Ett exempel är att tillföra mer energi än det som förbrukas i ett hus, vilket sker i så kallade plusenergihus. Ett annat nytt begrepp är cirkulär ekonomi. Det kan exempelvis betyda att allt material som används i en byggnad är återvunnet och att det ska kunna tas isär och återvinnas igen. Vi måste gå i den här riktningen – och det väldigt raskt. Risken att vi som lever nu går till historien som dem som sabbade hela jordklotet är oroväckande stor. Det brådskar att rädda planeten!
 

Nu är Locum med i SGBC. Vad kan Locum bidra med i det kommande arbetet med en ny version av Miljöbyggnadsstandard?
- Jag är väldigt glad över att Locum har blivit medlem och hoppas på engagemang i de arbetsgrupper eller referensgrupper som kommer att startas inför översynen. Ett annat sätt att engagera sig är att svara på remisser och delta på hearings. Vi på SGBC kommer att lyssna på alla synpunkter, även om inte alla kommer att få gehör. De nya kriterierna kommer att bygga på ny kunskap och forskning.

Vilka nya områden kan komma att inkluderas i kommande standard?
- Avfall vid byggarbeten och nya aspekter på byggmaterial kan komma att ingå, till exempel hur mycket energi som går åt vid tillverkning eller transporter av material. Tidigare har vi bland annat tittat på farliga kemiska ämnen i material, men nu kan frågan behöva vidgas. Jag tror också att sociala aspekter, som arbetskraftens villkor, kan komma att ingå framöver liksom den övergripande byggprocessen. Hur mycket energi går det till exempel åt att värma byggbodar eller att värma och torka material?

Intresset för Miljöbyggnad är mycket stort. Hur kan ambitionen att sätta hårda kriterier i certifieringen balanseras mot de faktiska möjligheterna att uppnå dem, framför allt när det gäller ombyggnad av hus som byggdes på 60- och 70-talen?
- Det låter kanske hårt, men kriterierna bör faktiskt inte balanseras. Vissa byggnader har inte förutsättningar att nå den högsta miljöklassningen och då bör fastighetsägaren kanske satsa på Miljöbyggnad Silver eller Brons istället för Guld. Vi kan inte skruva ner kraven för vissa verksamheter, till exempel sjukvård, på grund av att de kan ha svårt att nå den högsta miljöklassningen. Det skulle devalvera värdet på hela certifieringen. SGBC företräder först och främst miljön samt de människor som bor, arbetar, verkar eller vårdas i byggnaderna – inte fastighetsägaren.

Men betyder inte det att vissa fastighetsägare och byggföretag kan tappa lusten att engagera sig och försöka miljöklassa sina byggnader?
- Tvärtom. Hårda kriterier brukar ofta resultera i kreativa förslag på lösningar.


Kan du ge något exempel på det när det gäller vårdlokaler?

- Ja, ett problem för många vårdlokaler är bristen på dagsljus. Gott dagsljus är ett av kriterierna för vår högsta miljöklassning, men sjukhusen är ofta stora, djupa och ganska mörka hus. En bra lösning på det här problemet kan till exempel vara att leda in dagsljus med fiberoptik. En annan lösning jag sett var ett periskop i taket med speglar, som reflekterade ner ljuset i huset.

Om du fick tre önskningar som kunde bidra till att Sweden Green Building Council uppnår sina mål, vad skulle du önska då?
- Högre energiskatter, ett ökat engagemang för miljöfrågor bland vanliga människor och en större samverkan mellan politiker, enskilda människor och ideella organisationer. Politikerna ger folk vad folk vill ha – därför måste efterfrågan på en god miljö bli mycket större och tydligare.

Är du optimist eller pessimist när det gäller framtidens miljö? Det verkar ju ganska dystert.
- Jag är optimist och tror att det finns hopp för jorden, det måste jag tro för att orka. Tillsammans ska vi rädda världen, byggnad för byggnad, stadsdel för stadsdel!

Här kan du läsa det arkiverade numret av kundtidningen Rum - nummer 4 år 2014