Locum publicerar ny riktlinje för BIM

Locum har tagit fram en ny riktlinje för BIM för att säkerställa en effektiv informationshantering från tidiga skeden till förvaltning.

Målet med Riktlinje BIM Leveransspecifikation är att förtydliga vilken information som bör arbetas in i objektsmodeller och beskrivande databaser för att lägga grunden för en obruten information från tidiga skeden till förvaltning.

Grunden till denna information finns att hämta ur bland annat Locums kravställande databas PTS, objektsmodeller och byggnadstekniska riktlinjer. Informationen ska sedan kunna användas i Locums fastighetsförvaltningssystem, Landlord III.

Effektiv informationshantering från början till slut
Under 2014 tog Locum beslutet att höja informationskraven i samband med leveranser av projekt. Anledningen är att kunna stödja processer på ett bättre sätt – både under projektering, produktion och förvaltning.

Med den nya riktlinjen vill Locum säkerställa att kravställande och projekterad information samt information om vad som inköpts och monterats lagras och hanteras i modeller och beskrivande databaser som möjliggör en effektiv informationshantering. Detta gäller till exempel vid egenkontroll, granskning, mängdavtag, kodning, märkning och överföring mellan olika system.

 


Nya akuten, Danderyds sjukhus. Visualiserade rumsegenskaper i IFC.