Locum ser över kravställningar för informationsleveranser i de strategiska projekten

Locum har tagit beslutet att höja informationskraven i samband med leveranser av projekt. Anledningen är att kunna stödja processer på ett bättre sätt – både under projektering, produktion och förvaltning.

– För att vi ska kunna få bättre beslutsunderlag och kalkyler samt för att kunna hantera informationen i de nya digitala förvaltningssystemen behöver vi höja informationskraven i de strategiska projekten, säger Marcus Bengtsson, chef för CAD/BIM-enheten på Locum.

Locums ambition med detta är även att bidra till en branschutveckling i linje med den som beskrivs i BIM i staten-rapporten. I dagsläget arbetar Locum aktivt med att ta fram leveransspecifikationer samt medverkar i branschens vidareutveckling av BIP-koder – ett utvecklingsprojekt som är delfinansierat av SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

De som främst kommer att påverkas av de höjda informationskraven är konsulter och entreprenörer i de strategiska investeringsprojekten.

– Vi uppmuntrar och stödjer egna initiativ hos våra samarbetspartners för att kunna komma vidare i utvecklingen och planerar att återkomma med tydliga instruktioner om vilken typ av information vi önskar i början av 2015, säger Marcus Bengtsson.

För mer information, kontakta Marcus Bengtsson på 08-123 173 44 eller marcus.bengtsson@locum.se.