Locums årsredovisning för 2014

Nu finns årsredovisningen för 2014 att läsa. I årsredovisningen kan du läsa mer om hur vårt arbete har fortlöpt under året, om vilken vision och vilka värderingar och mål vi arbetar för att uppnå samt vad det har gett för resultat under det gångna året.

Ladda ner årsredovisningen 2014

Årsredovisningen är gemensam för Locum AB och Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). I årsredovisningen är också Locums hållbarhetsredovisning integrerad i de verksamhetsbeskrivande delarna. Nytt för i år är att vi har tydliggjort flera av de indikatorer som behöver redovisas i hållbarhetsredovisningen enligt Global Reporting Initiatives (GRI). Dock väljer vi att betona att redovisningen endast är inspirerad av GRI.

Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL) och ägs av SLL genom Landstingshuset i Stockholm AB. Locum förvaltar fastigheter inom LFS, bistår SLL och hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor samt genomför på uppdrag av SLL byggprojekt. LFS är en resultatenhet inom SLL där landstingets vårdfastigheter redovisas, exklusive Nya Karolinska Solna.

Har du frågor kontakta Aliki Bartholf, kommunikatör på Locum.

Här kan du läsa årsredovisningen för 2014 (eller ladda ned den ovan)