Se bygget av Nya Södertälje sjukhus från ovan

Läs och beskåda hur byggprocessen av Nya Södertälje sjukhus fortskrider från ovan (filmen är inspelad i april 2015).

Arbetet med Nya Södertälje sjukhus går framåt och planen är att sjukhuset ska få en central och utökad roll som kombinerat akut- och närsjukhus för den sydvästra delen av Stockholms län.

– Just nu gjuts grunden till den nya behandlingsbyggnaden och våren 2017 ska den vara klar att använda, säger Paul Lindquist (M), fastighets- och investeringslandstingsråd och Locums styrelseordförande.
– Efteråt kommer om- och tillbyggnader att tillkomma under pågående drift och tas i bruk varefter.

Den nya behandlingsbyggnaden omfattar 22 000 kvadratmeter och ska rymma avdelning för röntgen, mottagningscentrum, akutmottagning, intensivvård, BB-förlossning, operationsavdelning och sterilteknisk enhet. Byggnationerna på sjukhusområdet som är en viktig del i landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvård, påbörjades hösten 2013 och kommer att pågå fram till och med år 2018.