Så blir Nya Södertälje sjukhus

Se visualiseringsfilmen om byggprocessen av Nya Södertälje sjukhus i 3D.

Se visualiseringsfilmen om byggprocessen av Nya Södertälje sjukhus i 3D. Filmen är framtagen utifrån BIM-modeller (virtuella bygginformationsmodeller) och är ljudlös då den visas på Locums digitala skärmar på Södertälje sjukhus och inte får störa verksamheten.