Vad gör Locums miljöcontrollers?

På Locum jobbar fem miljöcontrollers inom områdena bygg, fastighetsförorening och drift. Här berättar Petra Karlsson mer om jobbet!

Det här är en text hämtad från fjärde numret av Locums kundtidning Rum.

Läs mer om kundtidningen Rum här

----

Vad gör Locums miljöcontrollers?
– Vi är fem miljöcontrollers som arbetar inom tre olika arbetsområden; bygg, fastighetsförorening, drift. Bygg kontrollerar miljöfrågor i byggprojekten. Fastighetsförorening stödjer projektledningen vid rivning och ombyggnad, när det kan finnas inbyggda föroreningar som asbest eller PCB. Jag jobbar på driftområdet. Tillsammans med driftcontrollers följer jag upp miljökraven i driftentreprenaderna, som avfalls- och kemikaliehantering, samt tillståndsfrågor vid miljöfarlig verksamhet.

Vilka är driftens stora utmaningar inom kemikalieområdet?
– Nu lägger vi stor energi på att inventera och rensa ut värstingar på landstingets utfasningslista. Den innebär att ett antal kemikalier ska vara utfasade till 2016, exempelvis kadmium, kvicksilver, silver, triklosan och antimögelmedlet dimetylfumarat. Arbetet rapporteras i systemet KLARA, som alla upphandlade driftentreprenörer nu kan hantera.

Vilken är er uppgift inom avfallsområdet?
– Vi ska följa upp att lagring, transport och mottagning av farligt avfall, exempelvis kemrester och oljefilter, görs på rätt sätt.

Hur kontrollerar ni att kraven i upphandlingarna följs?
– Genom driftmöten med entreprenörer och inspektionsronder.

Vilka rapporteringsskyldigheter har ni?
– Vi rapporterar vårt arbete till landstingets miljöavdelning TMR och användningen av köldmedier till kommunernas miljöförvaltningar. Koldioxidutsläpp från reservkraften rapporteras till EU genom Energimyndigheten och vår miljöfarliga verksamhet till Naturvårdsverket.

När kan man kontakta dig för att be om hjälp?
– Exempelvis om man undrar om man får använda en viss produkt. Eller om man behöver hjälp med kemikaliehantering, som om man hittar en omärkt dunk med vätska.