Byggprojektledning och upphandling

Locums projektledare planerar och leder byggprojekt från förstudie och programskede till genomförande samt överlämnande och avslut. Projektledarna har lång erfarenhet av byggnation i vårdlokaler.

Till sin hjälp har projektledaren en unik rad interna specialister inom olika teknikområden som medicinska gaser, VVS, styr- och regler och el samt experter på lokalplanering, tillgänglighet och miljö. 

 

Upphandling 

Upphandling av byggentreprenader. Upphandlingen görs enligt Locums och Stockholms läns landstings upphandlingsprocesser samt Lagen om offentlig upphandling. 

Dessa tjänster utförs för allas trygghet alltid av Locum eller av Locum godkänd leverantör.

 

Kostnader

Finansiering av våra projekt:

  • Hyresgästinitierade projekt finansieras via ny grundhyra alternativt tilläggshyra. Mindre enklare projekt kan även kontantbetalas.
  • Lokalanpassningar som initieras av ägaren finanserias via nya grundhyra.
  • Projekt som initieras av fastighetsägaren ingår i befintlig hyra.
  • Projekt som inte är budgeterade i Landstingsfastigheter Stockholm faktureras till beställaren.

 

Kontakta oss

Kontakta din förvaltare.