Fastighetsförvaltning

Allt ska fungera dygnet runt 365 dagar om året.

Systematisk fastighetsförvaltning med en väl fungerade drift och skötsel som bas för att landstingets vårdlokaler ska fungera 24/7/365. I fastighetsförvaltningen ingår moment som uthyrning, fastighetsdrift, underhåll, kundanpassning och ekonomisk förvaltning.

Ett sjukhus är en mycket komplex fastighet. Här finns många tekniska system som måste fungera dygnet runt, årets alla dagar. 

Tillsammans med våra kunder och offentliga ägare tar vi hand om en rad av samhällets livsviktiga fastigheter till nytta för flera generationers invånare i Stockholm län.

Systematisk fastighetsförvaltning

Locum bedriver en systematisk fastighetsförvaltning. Som grund för detta ligger Locums förvaltningsmodell och en serviceorganisation för säker daglig drift och skötsel på sjukhuset. Driften stöttas av Locums driftcontrollers för respektive sjukhus samt en grupp specialister inom till exempel hissar, brand, el, miljö och tillgänglighet. Fastigheten ronderas regelbundet. 

Locums förvaltarteam kring varje vårdfastighet består av:

  • Förvaltningsområdeschef
  • Förvaltare
  • Teknikförvaltare
  • Driftcontroller
  • Stödfunktioner inom ekonomi, kommunikation och i vissa fall även vårdnära service ingår också i teamet.

Redan i planeringsstadiet byggs robusta funktioner in för att kunna hålla livsviktig verksamheter i gång även i krislägen. Det handlar bland annat om redundanta system för el, värme och gas. Reservkraft är kanske det tydligaste exemplet på hur man skapar redundans för en fastighet.  

Vad ingår i hyran?

Det är mycket som måste skötas om för att en vårdfastighet ska fungera. Här ser du några av områdena vi arbetar med. Som du ser ingår också el, vatten och värme i hyran. 

Service och underhåll utomhus A-Ö

Allmän tillsyn, balkonger, fasader, flygplats/heliport (vissa sjukhus), mark/plantering/gräsklippning, papperskorgar, parkering, portar/dörrar, snöröjning, tak/takavvattning, vägunderhåll, ytterbelysning.

Service och underhåll inomhus A-Ö

Avlopp, belysning i allmänna utrymmen, brandlarm, elnät, hissar, kyla i fastigheten, nödutrymningsskyltar, passersystem i fastighet, reservkraft, skalskyddsdörrar, skyddsrumsinredning, soprumsinredning, sprinkler i fastighet, UPS, avbrottsfri kraft i fastighet, ventilation i fastighet, värmesystem.

Förbrukning av följande ingår:

El, kyla, vatten, värme.

Avfallshantering

Hushållsavfall samt sorterat avfall t ex metall, glas, well och pappersförpackningar.

Planering och byggnation

Bistå vid behovsanalys, tillgänglighetsanpassning, fastighet.

Besiktningar, prov och kontroller

Alla tekniska system måste kontrolleras regelbundet för att säkerheten ska kunna upprätthållas. Kontrollerna genomförs i olika intervall som i många fall är styrda av myndighetskrav. Här är några exempel:

  • Varje månad: Reservkraftsprov
  • Varje år: Brandlarm, brandsläckningssystem, fastighetsnät, medicinska gaser, personhissar
  • Vartannat år: Lyftanordningar, portar, varuhissar
  • Vart tredje år: Elrevision, OVK, tillgänglighet, tryckkärl

Kontakta Locums kundtjänst

Är det något som inte fungerar som det ska? Kontakta Locums kundtjänst och gör en felanmälan. 

Lediga lokaler

Du som redan är hyresgäst hos Locum ställer lokaförfrågningar till din förvaltare. Vill du hyra lokal hos Locum? Fyll i formuläret eller mejla lokalforfragningar.locum@sll.se

Fotnot

Allt finns inte på alla fastigheter som t ex balkonger eller flygplats. Avvikelser kan förekomma och det är alltid det aktuella hyreskontraktet som gäller. Hyr du en lokal i andra hand kan gränsdragningen vara annorlunda.

Ordlista

Redundans – ”Överflöd”, närvaro av extra komponenter utöver dem so krävs för en apparats normala funktion, dvs ”hängslen och livrem”. Innebär att en funktion kan upprätthållas trots fel eller avbrott, men annorlunda än normalt.

Robusthet - Förmåga som systemen har att tillgodose ett behov trots störning av visst slag. 

Källa: Det robusta sjukhuset, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap