Inhyrning av externa lokaler

Ibland får nödvändiga vårdverksamheter inte plats i landstingets egna lokaler. Andra gånger behöver landstinget bedriva verksamhet på platser där man inte har någon fastighet. I det läget behövs professionell hjälp att närma sig den komplexa hyresmarknaden.

Därför erbjuder Locum tjänsten Inhyrning av externa lokaler till landstingets verksamheter. Sammanfattningsvis handlar det om hyresförhandling, lokalplanering och förvaltning av hyreskontrakt. Eftersom Locum förvaltar och hyr ut Stockholms läns landstings fastigheter om 2 miljoner kvadratmeter sedan 1992 är vår kompetens inom vårdfastigheter unik.

 

Ditt ombud på hyresmarknaden

Våra hyresförhandlare är hyresgästens ombud på marknaden. Vi förhandlar och förvaltar hyreskontrakt på cirka 50 tusen kvadratmeter i dagsläget. Bland våra kunder märks HSF, SLSO och Karolinska Universitetssjukhusets Laboratorier. 

 

Tjänsten består av olika delar:

  • Behovsanalys/förstudie
  • Inventera marknaden och vaska fram lämpliga lokaler
  • Förhandla med och vägleda fastighetsägaren inför lokalanpassningen 
  • Rådgivning när det gäller projektkalkyler och finansiering för lokalanpassning
  • Förhandla kontrakt
  • Representera hyresgästen under byggtiden till exempel vad gäller tidplan, ändringar och extra kostnader
  • Förvalta hyreskontrakt

Några exempel på projekt från senare tid:

  • Barnhospis Ersta. Uppdragsgivare Ersta Fastigheter, 2015.
  • Mammografimottagningen Södersjukhuset. Uppdragsgivare SÖS AB/HSF, 2016.
  • Samlad ungdomspsykiatri, Atlasområdet. Uppdragsgivare SLSO, 2016.

Kostnad:

Tjänsten kan köpas i delar eller i sin helhet. Teckna årsavtal eller köp enstaka konsulttimmar. Pris lämnas på förfrågan.

 

Kontakta oss

För mer information, kontakta våra hyresförhandlare: