Information

I anknytning till sjukhusets entré har vi en informationsdisk som hjälper till med hänvisning, rullstolsutlåning, ledsagning, patientregistrering, nyckelhantering, konferensservice och informationsspridning.

Informationsdisken är också ett viktigt nav när det kommer till att larma och rapportera händelser i huset. Vid brandutrymning och för säkerheten för våra hyresgäster fyller servicecentret en viktig funktion.

Öppettiderna i servicecentret är anpassade utefter behov och ingår som en basservice i fastigheten.

Det många inte vet är att servicecenter utför flera tjänster och dessa kan du läsa mer om i vår tjänstekatalog.

För mer information, kontakta Locums kundtjänst på telefon 08-123 172 00 eller e-post kundtjanst.locum@sll.se