Locum.se - Telefoni

Telefoni

Fast och mobil telefoni via Stockholms läns landstings upphandlade leverantör. Modern växelplattform med stödsystem. Växeltelefonistservice. Hos Locum får du kvalificerad support och kan göra beställningar och felanmälan.

Telefoni samarbetar nära med nätadministrationen för Fastighetsnät på Locum, vilket ger extra trygghet och underlättar felsökning.

Syftet med tjänsten är att bidra till att frigöra tid för vården, säkra rätt kompetens på plats, öka patientnöjdheten och förbättra den lokala servicenivån. 

Vem kan beställa telefoni via Locum?

Telefonitjänsten från Locum är tillgänglig för verksamheter på följande sjukhus:

  • Bromma
  • Dalen
  • Jakobsberg
  • Handen
  • Nacka
  • Löwenströmska
  • Sabbatsberg
  • Sollentuna 
  • S:t Erik (dock inte om du tillhör SLSO)

Kostnad

Debiteras enlig prislista.

Kontakta oss

Beställ via Locums kundtjänst, telefon 08-123 172 00
E-post: telefoni.locum@sll.se