Vaktmästeri

Inom Locum finns stor erfarenhet och bred kompetens inom post, avfall och distributionslösningar, både i linjen och centralt i stödverksamheten.

När vi utformar våra upphandlingar anpassar vi oss helt till våra kunders behov och förutsättningar.

Vaktmästarnas uppdrag på sjukhusen är att praktiskt lösa problem och dessa personer är oftast en ovärderlig resurs för kärnverksamheten.

Det gemensamma vaktmästeriet som betjänar samtliga kunder bygger på en kostnadseffektiv lösning där servicen blir mer flexibel och arbetsuppgifterna utförs mer effektivt.

Effektivitet och kvalitet skapar vi genom tydliga rutiner, ronderingar och en standard.

 

Distribution

I distribution ingår att ta ett helhetsansvar för varumottagning och distribuera och hantera olika typer av inkommande leveranser, såsom post, gods, tvätt, textiler, förrådsvaror, laboratorieförsändelser, läkemedel, medicinska gaser och patientmat.

 

Avfallshantering

I avfallshantering ingår omhändertagandet av avfall som hämtas dagligen på samtliga miljöstationer. Till avfall räknas samtliga fraktioner i miljörummet, specialavfall för vården, möbler och andra grovsopor.

 

Patientnära tjänster

I tjänsten ingår patienttransport i säng eller rullstol men också ledsagning av gående.

 

Övriga tjänster

Under övriga tjänster hittar du olika typer av service såsom låsarbete, möblering av konferensrum, flaggning och montering av möbler.

För mer information, kontakta Locums kundtjänst på telefon 08-123 172 00 eller e-post kundtjanst.locum@sll.se 

Här kan du ladda ned tjänstekatalogen för vaktmästeri.