Nybyggnad

Stockholms läns landsting och Locum har tagit fram konceptprogram för nybyggnad inom Stockholms läns landsting. Dessa program används nu för planeringen av nya akut- och operationslokaler vid exempelvis Södersjukhuset, Huddinge sjukhusområde och Danderyds sjukhus.

Om konceptprogrammet

Målen med konceptprogrammen är att skapa en ändamålsenlig arkitektur:

  • som stödjer vårdprocessen och nya logistiklösningar
  • förbättrar patientens säkerhet och integritet samt förkortar vårdtiderna
  • förbättrar personalens arbetsmiljö
  • har höga arkitektoniska värden och förmedlar en mänsklig miljö.

Bärande idéer/koncept har skapats för processområdena operation, steril, bild, akut samt förlossning.

Utifrån dessa områden har en så kallad skalbyggnad skapats med generella egenskapskrav på byggnadens utformning, teknik och långsiktiga strategier. Här finns också förslag på konceptlösningar som visar hur kraven kan genomföras.

Programmen har tagits fram genom samarbete med representanter från vården, samverkan med projektet för uppförandet av det nya universitetssjukhuset på Karolinska sjukhusområdet i Solna samt studier i den senaste vårdbyggnadsforskningen.

Framtidens akut- och operationslokaler

Progammen används för planeringen av nybyggnationer för exempelvis Södersjukhuset, Huddinge sjukhusområde och Danderyds sjukhus. Sjukhusens akut- och operationsavdelningar klarar inte längre de krav som den medicinska och tekniska utvecklingen ställer. De nya operationsavdelningarna ska i princip se likadana ut vid sjukhusen, med en viss anpassning till de byggnadstekniska förutsättningarna. Målet är att så långt som möjligt standardisera lokalutformningen, för i dag rör sig personalen alltmer mellan de olika sjukhusen.

Samtidigt blir arbetet mer rationellt och säkerheten ökar om läkarna och övrig personal känner igen sig i salarna. Och stora summor kan sparas genom samordnad planering, utveckling och byggande.

–  Den stora fördelen med dessa konceptprogram är att gemensamma mål för de tre projekten kan kommuniceras. Därmed kan varje enskilt sjukhus fokusera på den arkitektoniska anpassningen och logistiken, menar Locums fastighetsdirektör Jan Thelander.

Här kan du ladda ner konceptprogrammet för nybyggnad inom Stockholms läns landsting (pdf som öppnas i nytt fönster)