Rum på vårdavdelning

Konceptprogrammet som handlar om rum på vårdavdelning anger en lägsta godtagbar standard som bidrar till en säker vård- och arbetsmiljö. Programmet har likt andra konceptprogram tagits fram av Locum och representanter från vården.

Vitsen med konceptprogrammen är att det ska vara ett användbart underlag för alla som medverkar i ett lokalprojekt. Det ska ge inspiration till att se möjligheterna – för det är lätt att tro att det inte går att göra något i vissa lokaler, men ofta kan man det.

 

Lokaler för god vård

Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det enligt lag finnas de lokaler som behövs för att god vård ska kunna ges. Och standardisering av lokallösningar, vård- och stödprocesser medför effektivare och säkrare vård samt mer långsiktigt hållbara byggnader. Innebörden i konceptprogrammet sammanfattas enligt följande:


Lokaler för god vård...


    1. uppfattas som ändamålsenliga för sitt syfte
    2. medger verksamhetsutveckling och flexibel användning över tid
    3. stödjer patientens rätt till självbestämmande och integritet
    4. stödjer personalen i deras ambition att arbeta nära patienten
    5. stödjer processorienterade arbetssätt
    6. medger att ett generellt utformat vårdrum kan användas av olika vårdgivare
    7. medger att stödfunktioner kan delas mellan olika vårdgivare.

Arbetsmiljökraven som vi måste följa


Locum har enligt arbetsmiljölagen  ansvar att under planering och projektering av ett byggnadsarbete se till att arbetsmiljöaspekter beaktas när det gäller det framtida brukandet. Ett lokalprojekt som kommer att resultera i bristfällig arbetsmiljö kan inte försvaras. I den mån programmet anger specifika mått, ska de uppfattas som minimimått. Dessa är styrande i syfte att uppnå en lägsta godtagbar standard.Här kan du ladda ner konceptprogrammet för rum på vårdavdelning inom Stockholms läns landsting (pdf som öppnas i nytt fönster)