Anpassningsprojekt utförda av hyresgäst i egen regi

Denna riktlinje syftar till att vara ett hjälpmedel, utan att vara uttömmande, vid fastställande av vilka förutsättningar som gäller vid anpassningar i hyresgästens egen regi.

Styrande dokument

Riktlinje Anpassningsprojekt utförda av hyresgäst i egen regi

Riktlinje vid anpassningsprojekt utförda av hyresgäst i egen regi

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Kerstin Paulson
Kerstin Paulson
Senior Projektledare

Ändringslogg

2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2013-11-15 - Genomgående förtydligad.