Skyltning

Syftet med denna anvisning är att visa principerna för skyltutformning för vägvisning inom Locums fastigheter. Skyltarna har formgetts och konstruerats för att vara enkla att tolka och använda samt att lätt kunna bytas ut och uppdateras. Om du behöver beställa skyltar kontakta din förvaltare på Locum.

Styrande dokument

Riktlinje Skyltning

Generellt skyltprogram inom LFS

Kontakt

Anna Bergqvist
Anna Bergqvist
Specialist tillgänglighet

Ändringslogg

2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2015-11-23- Bytt namn från R.15 Riktlinje skyltning till Riktlinje skyltning. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.15.