Produktval -
Byggvaru­bedömning

Denna anvisning gäller vid val av material- och produkter som avses användas och byggas in i Stockholms läns landstings lokaler. Det är Byggvarubedömningens kriterier för produktbedömningar som ska används vid bedömning och val av material och produkter.

Styrande dokument

Övergripande anvisning - Produkt- och materialval, bedömningskriterier

Krav vid val av material och produkter - Byggvarubedömningen.

Kontakt

Christina Säther
Christina Säther
Miljöcontroller

Ändringslogg

2016-03-30 - Förändringar/uppdateringar/förtydliganden är markerade med grått i dokumentet. Riktlinje R 24, Riktlinje för val av produkt - Bedömningskriterier, har uppdaterats och bytt namn till Övergripande anvisning - Produkt och materialval, bedömningskriterier. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.24.
2015-02-05 - Uppdaterad vid lodrät markering, "F-murverk".