CAD- och dokument­anvisningar

Här finns en översiktlig information om hur Locum vill att Relations- samt Drift och Underhållshandlingar skall levereras.

Styrande dokument

Riktlinje CAD

Denna riktlinje innehåller anvisningar för utformande av relationshandlingar som upprättas i samband med om-, ny-, eller tillbyggnad. Till denna riktlinje finns även två bilagor nedan.

Styrande dokument

Bilaga 1 - Checklista Överlämning av relationshandlingar

Checklista för vilka relationshandlingar som ska överlämnas vid avslut av projekt.

Styrande dokument

Bilaga 2 - Leveransförteckning

Bilaga för ritnings- och filförteckning vid leverans av relationshandlingar.

Styrande dokument

Riktlinje Driftinstruktioner

Denna riktlinje innehåller anvisningar för utformande av drift- och underhållsinstruktioner som upprättas i samband med om-, ny-, eller tillbyggnad. Till denna riktlinje finns även två bilagor nedan.

Styrande dokument

Bilaga 1 - Checklista Överlämning av driftinstruktioner

Checklista för vilka driftinstruktioner som ska överlämnas vid avslut av projekt.

Styrande dokument

Bilaga 2 - Dokumentförteckning

Bilaga för drift- och underhållshandlingar som ska levereras vid avslut av projekt.

Styrande dokument

Riktlinje filbenämningar ritningar

Denna riktlinje ska användas vid namngivning av nya modell- och ritningsfiler i Locumprojekt. Innehållet i denna riktlinje bygger på svensk standard SS 03 22 71 och BH90.

Kontakt

Chatarina Ferdinandsson
Chatarina Ferdinandsson
CAD/BIM specialist
Thomas Ahlberg
Thomas Ahlberg
Teknikchef

Ändringslogg

2018-06-29 - Denna revidering av Riktlinje Driftinstruktioner (tidigare Riktlinje – Tekniska dokument – Driftinstruktioner) gör så att hänvisningar till bilaga 1 Checklista överlämning av driftinstruktioner och Riktlinje CAD stämmer.
Föregående utgåva av riktlinjen hittar du här:
Riktlinje Tekniska dokument - Driftinstruktioner
2018-06-12 - Riktlinje Tekniska dokument – Relationshandlingar och Riktlinje Tekniska dokument - CAD har slagits ihop till en riktlinje som nu heter Riktlinje CAD. Detta ska bidra till att det blir tydligare och enklare. Föregående utgåva av riktlinjer hittar du här:
Riktlinje Tekniska dokument – Relationshandlingar
Riktlinje Tekniska dokument – CAD
2018-05-25 - Checklista Överlämning fastighetsrelaterad information har reviderats. Checklistan har dessutom även delats upp med en del för relationshandlingar och en del för driftinstruktioner. Nytt är också att båda listorna är uppbyggda enligt BSAB:s kodstruktur och att checklistan för driftinstruktioner har ett förslag på leveransstruktur av driftinstruktioner från projektets entreprenörer.
2018-03-16 - Bilaga 2 - Leveransförteckning, reviderad med bättre förklaringar och exempel.
2017-12-12 - Riktlinje tekniska dokument relationshandlingar och tekniska dokument drift- och underhållsinstruktioner har revideras utifrån nytt arbetssätt samt kompletterats med bilagor för att tydliggöra vad som ska levereras vid avslut av projekt.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.