CAD- och dokument­anvisningar

Här finns en översiktlig information om hur Locum vill att Relations- samt Drift och Underhållshandlingar skall levereras.

Styrande dokument

Riktlinje Tekniska dokument – Relationshandlingar

Denna riktlinje innehåller anvisningar för utformande av relationshandlingar som upprättas i samband med om-, ny-, eller tillbyggnad. Till denna riktlinje finns även två bilagor nedan.

Styrande dokument

Bilaga 1 - Checklista Överlämning av fastighetsrelaterad information

Checklista för vilka relationshandlingar som ska överlämnas vid avslut av projekt.

Styrande dokument

Bilaga 2 - Leveransförteckning

Bilaga för ritnings- och filförteckning vid leverans av relationshandlingar.

Styrande dokument

Riktlinje Tekniska dokument – Driftinstruktioner

Denna riktlinje innehåller anvisningar för utformande av drift- och underhållsinstruktioner som upprättas i samband med om-, ny-, eller tillbyggnad. Till denna riktlinje finns även två bilagor nedan.

Styrande dokument

Bilaga 1 - Checklista Överlämning av fastighetsrelaterad information

Checklista för vilka driftinstruktioner som ska överlämnas vid avslut av projekt.

Styrande dokument

Bilaga 2 - Dokumentförteckning

Bilaga för drift- och underhållshandlingar som ska levereras vid avslut av projekt.

Styrande dokument

Riktlinje Tekniska dokument – CAD

Syftet med detta dokument är att underlätta CAD-arbetet inför leverans av relationshandlingar.

Styrande dokument

Riktlinje filbenämningar ritningar

Denna riktlinje ska användas vid namngivning av nya modell- och ritningsfiler i Locumprojekt. Innehållet i denna riktlinje bygger på svensk standard SS 03 22 71 och BH90.

Kontakt

Chatarina Ferdinandsson
Chatarina Ferdinandsson
CAD/BIM specialist
Thomas Ahlberg
Thomas Ahlberg
Teknikchef

Ändringslogg

2018-03-16 - Bilaga 2 - Leveransförteckning, reviderad med bättre förklaringar och exempel.
2017-12-12 - Riktlinje tekniska dokument relationshandlingar och tekniska dokument drift- och underhållsinstruktioner har revideras utifrån nytt arbetssätt samt kompletterats med bilagor för att tydliggöra vad som ska levereras vid avslut av projekt. 
Föregående utgåva av riktlinjer hittar du här.
Tekniska dokument relationshandlingar
Tekniska dokument drift- och underhållsinstruktioner
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.