BIM-anvisningar

På denna sida samlas krav på dokument som skall redovisas till Locum vid avslut av projekt.

Styrande dokument

BIM - Objektsmodeller

Innehåller krav på modelleringsteknik BIM.

Styrande dokument

BIM - Samordning

Innehåller krav för informationshantering i projekt utifrån ByggnadsInformationsModeller (BIM) och syftar till att skapa ett strukturerat och enhetligt arbetssätt för BIM.

Styrande dokument

BIM - Samgranskning

Dokumentet ska dels ses som ett styrande kravdokument och dels som underlag för samgranskningsmöte där modellsamordnaren fyller i de checklistor som finns och kompletterar med projektspecifika krav.

Styrande dokument

BIM - Kostnadsstyrning

Ett styrdokument över projektets kostnadsstyrning och kalkylering.

Styrande dokument

BIM - Leveransspecifikation

Riktlinje BIM Leveransspecifikation är till för att förtydliga vilken information som bör arbetas in i objektsmodeller och beskrivande databaser för att lägga grunden för en obruten överföring av information från tidiga skeden till förvaltning.

Kontakt

Jeppe Calom
Jeppe Calom
Chef Digital utveckling

Ändringslogg

2017-03-07 - R25.2 Riktlinje BIM Samordning innehåller krav för informationshantering i projekt utifrån Byggnads-Informationsmodeller (BIM) och syftar till att skapa ett strukturerat och enhetligt arbetssätt för BIM.
Föregående utgåva av R25.2 Riktlinje BIM Samordning hittar du här.
2017-03-07 - R25.3 av Riktlinje BIM Samgranskning innehåller krav för den process där objektsmodeller från konsultdisciplinerna verifieras i en samgranskningsmodell.
Föregående utgåva av R25.3 Riktlinje BIM Samgranskning hittar du här.
2017-01-31 - Riktlinjen har fått tydligare hänvisningar till gällande standarder och har även omarbetats för att förtydliga kravställning mot förvaltning.
Föregående utgåva Riktlinje BIM Objektsmodeller hittar du här.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2013-03-04 - BIM-objektsmodeller, BIM-samordning, BIM-samgranskning är genomgående förtydligade.