Bygg

Denna sida sammanfattar/publicerar de riktlinjer som Locum antagit från PTS-nätverk och som fortsatt är under bearbetning.

Styrande dokument

Vägledning Eurokod - Olyckslaster

Syftet med denna vägledning är att återge identifierade olyckslaster (risker) och Locums syn på vilka av dessa som bör tas i beaktande vid dimensionering av byggnader inom de strategiska investeringarna.

Styrande dokument

Information Strålskydd

Information om hur strålskyddsfrågor ska hanteras inom projekt.

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Pedro Gandra
Pedro Gandra
Specialist Bygg och VVS

Ändringslogg

2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.