Vatten- och
avloppssystem

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter delar av tidigare Riktlinje R.20, VVS och Kyla. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av VA-system.

Styrande dokument

Projekteringsanvisning VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem

Projekteringsanvisning för konsulter inom VA-disciplinen.

Styrande dokument

Märkbilaga VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem

Bilaga som anger märkning av installationer

Styrande dokument

PM – Förtydligande om val av duschslangar m.m.

PM som förtydligar Projekteringsanvisning VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem.

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Pedro Gandra
Pedro Gandra
Specialist Bygg och VVS

Ändringslogg

2017-01-16 - Tillägg av PM som kommer att arbetas in i Projekteringsanvisningen. Gäller vid ny- och ombyggnad. 
2016-11-15 - Reviderad projekteringsanvisning. Borttaget: Krav på lägre maxtemperatur på kallvatten. BBR:s 6:622 Allmänt råd bedöms som tillräckligt. 
Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.
2016-06-07 - Ändringar avseende i huvudsak klimatkrav i typrum ”Vårdrum 1 patient” med flera.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. 
2016-01-18 - Bytt namn till projekteringsanvisning.