Medicinska
gaser

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.3, Medicinska gaser. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av centralgasanläggningar för medicinska gaser.

Styrande dokument

Tekniskt program system för medicinsk gas

Tekniska programmet syftar till att skapa gemensam teknisk standard som ska gälla inom fastigheter förvaltade av Locum. Gamla riklinjen R3 har ersatts med detta tekniska program 2015-11-23.

Styrande dokument

Styrande dokument

Styrande dokument

Bilaga 3 - Tryckprovning

Styrande dokument

Bilaga 4 - Märkning

Styrande dokument

Styrande dokument

Bilaga 6 – Larmfunktion i vårdverksamhet

Styrande dokument

Bilaga 7 – Formulär

Styrande dokument

Bilaga 8 – Loggböcker

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Henrik de Hauke
Henrik de Hauke
Specialist medicinska gaser

Ändringslogg

2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2015-11-23 - Bytt namn till Tekniskt program och reviderad utifrån nya roller inom Locum.  
Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.3.