Brandsläckning­system

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.7.6, Vattensprinklersystem och fasta släcksystem. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid utformning av vattensprinklersystem och andra fasta släcksystem i samband med renovering, ny-, till- och ombyggnadsprojekt.

Styrande dokument

Projekteringsanvisning Brandsläckningssystem

Projekteringsanvisningarna hjälper projektören att utforma vattensprinklersystem och andra fasta släcksystem i samband med ny-, till- och ombyggnadsprojekt i LFS fastighetsbestånd.

Styrande dokument

Bilaga 1 - Utförandespecifikation vattensprinkler

Vid planering av en sprinkleranläggning ska som ett första steg en utförandespecifilation upprättas där ramarna för anläggningen fastställas.

Styrande dokument

Bilaga 2 - Utförandespecifikation gassläckanläggning

Vid planering av en gassläckanläggning ska som ett första steg en utförandespecifilation upprättas där ramarna för anläggningen fastställas.

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Magnus Eriksson
Magnus Eriksson
Strateg säkerhetssystem

Ändringslogg

2016-11-01 -  Revidering av kapitel 2.8.4 i projekteringsanvisningen. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2016-01-18 - Bytt namn till projekteringsanvisning. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje 7.6.

Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.