Kylsystem

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter delar av tidigare Riktlinje R.20, VVS och Kyla. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av kylanläggningar.

Styrande dokument

Projekteringsanvisning VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem

Projekteringsanvisningen är en mall vid framtagande av teknisk beskrivning för att tillgodose Locums krav och önskemål kring kylanläggningar.

Styrande dokument

Märkbilaga VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem

Bilaga för anger märkning av installationer.

Styrande dokument

Mall för LCC

Mall för beräkningar av LCC kostnad.

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Véronique Maussier
Véronique Maussier
Specialist VVS

Ändringslogg

2016-11-15 - Reviderad projekteringsanvisning. Borttaget: Krav på lägre maxtemperatur på kallvatten. BBR:s 6:622 Allmänt råd bedöms som tillräckligt.
Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.
2016-06-07 - Ändringar avseende i huvudsak klimatkrav i typrum ”Vårdrum 1 patient” med flera.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2016-01-18 - Bytt namn till projekteringsanvisning.