Värmesystem

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter delar av tidigare Riktlinje R.20, VVS och Kyla. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av värmeanläggningar.

Styrande dokument

Projekteringsanvisning VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem

Projekteringsanvisningen är en mall vid framtagande av teknisk beskrivning för att tillgodose Locums krav och önskemål kring värmesystem.

Styrande dokument

Märkbilaga VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem

Bilaga som anger märkning av installationer.

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Véronique Maussier
Véronique Maussier
Specialist VVS

Ändringslogg

2016-11-15 - Reviderad projekteringsanvisning. Borttaget: Krav på lägre maxtemperatur på kallvatten. BBR:s 6:622 Allmänt råd bedöms som tillräckligt.
Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här
2016-06-07 - Ändringar avseende i huvudsak klimatkrav i typrum ”Vårdrum 1 patient” med flera.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2016-01-18 - Bytt namn till projekteringsanvisning.