Luftbehandlings­system

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter delar av tidigare Riktlinje R.20, VVS och Kyla. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av luftbehandlingssystem.

Styrande dokument

Projekteringsanvisning VA-, VVS-, Kyl- och processmediesystem

Projekteringsanvisningen är en mall vid framtagande av teknisk beskrivning för att tillgodose Locums krav och önskemål kring luftbehandlingssystem.

Styrande dokument

Bilaga 1 - injustering av ventilationssystem

Beskrivning för hur injustering av ventilationssystem.

Styrande dokument

Bilaga 2 - minimikrav för luftflöden

Exempel på minimikrav på luftflöden.

Styrande dokument

Bilaga märkning VA-, VVS-, Kyl- processmediesystem

Bilaga som anger märkning av installationer.

Styrande dokument

Rutin för OVK och OEK

En beskrivning av hur OVK (Obligatorisk ventilationskontroll) och OEK (Obligatorisk energikontroll) utförs av Locum.

Styrande dokument

Operationsventilation gränsdragning

Gränsdragning av operationsventilation mellan Locum och vårdverksamheter.

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Mikael Nutsos
Mikael Nutsos
Specialist VVS
Véronique Maussier
Véronique Maussier
Specialist VVS
Pedro Gandra
Pedro Gandra
Specialist Bygg och VVS

Ändringslogg

2015-11-15 - Reviderad projekteringsanvisning. Borttaget: Krav på lägre maxtemperatur på kallvatten. BBR:s 6:622 Allmänt råd bedöms som tillräckligt.
Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.
2016-06-07 - Ändringar avseende i huvudsak klimatkrav i typrum ”Vårdrum 1 patient” med flera.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2016-01-18 - Bytt namn till projekteringsanvisning.