Flerfunktionsnät för
telesystem (fastighetsnät)

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.19.1, Fastighetsnät. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av fastighetsnät.

Styrande dokument

Projekteringsanvisning 64B Flerfunktionsnät i telesystem (Fastighetsnät)

Projekteringsanvisningen är en mall vid framtagande av teknisk beskrivning för att tillgodose Locums krav och önskemål kring Fastighetsnät.

Styrande dokument

Bilaga 1 - Principritningar

Styrande dokument

Bilaga 2 - Checklista

Styrande dokument

Styrande dokument

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Tomas Pettersson
Tomas Pettersson
Specialist fastighetsrelaterad IT

Ändringslogg

2017-06-08 – Ny checklista för driftsättning av fastighetsnät i samband med byggprojekt och ny driftsättningsprocess för verksamhetens fastighetsnätutrustning i byggprojekt.
2017-05-22 - Förändringar enligt ändringsmarkeringar. 
Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.
2016-03-18 - Förändringar enligt ändringsmarkeringar. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.19.1.