Teletekniska
säkerhetssystem

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.23, Projektering av säkerhetssystem. Sidan ska vara vägledande för att tillgodose grundbehoven avseende säkerhetstekniska installationer inom Locums fastighetsbestånd.

Styrande dokument

Projekteringsanvisning Teletekniska säkerhetssystem

Projekteringsanvisning utgör en vägledning för den som utför projektering av teletekniska säkerhetssystem. Vid frågor kontakta specialist brandteknik Magnus Eriksson.

Styrande dokument

Bilaga 1 - Säkerhetsplan

Vid frågor angående bilaga säkerhetsplan kontakta säkerhetschef Anders Gidrup.

Styrande dokument

Bilaga 2 - Principritning huvudsäkerhetsrum

Vid frågor avseende bilagan kontakt specialist brandteknik Magnus Eriksson.

Styrande dokument

Bilaga 3 - Checklista

Vid frågor avseende bilagan kontakt specialist brandteknik Magnus Eriksson.

Styrande dokument

Bilaga 4 - Principritning, integration mot Locums överordnat säkerhetssystem

Vid frågor avseende bilagan kontakt specialist brandteknik Magnus Eriksson.

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Magnus Eriksson
Magnus Eriksson
Strateg säkerhetssystem
Anders Gidrup
Anders Gidrup
Säkerhetschef

Ändringslogg

2016-03-18 - Projekteringsanvisning inklusive bilagor är nya styrande dokument som i sin helhet ersätter gamla Riktlinje R.23. Nytt för projekteringsanvisning är att den är uppbyggt enligt BSAB-struktur och har en tydligare kravställan på utförande. 
Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här