Mobila telefonsystem (inomhusnät)

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.19.2, Inomhusnät för mobiltelefoni och Rakel. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av mobila telefon- och Rakelsystem.

Styrande dokument

Projekteringsanvisning 64EBI Mobila telefonsystem

Projekteringsanvisningen är en mall vid framtagande av teknisk beskrivning för att tillgodose Locums krav och önskemål kring radionät.

Ändringslogg

20141127: R19.2 ersätter tidigare R19

Styrande dokument

Bilaga 1 - Principritningar

Styrande dokument

Bilaga 2 - Checklista

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Tomas Pettersson
Tomas Pettersson
Specialist fastighetsrelaterad IT

Ändringslogg

2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2015-11-23 - Har bytt namn till projekteringsanvisning. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.19.2.