Hissystem

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.1, Hissar. Samtliga dokument är ett stöd och skall användas vid ny-, om- och tillbyggnader av hissar.

Styrande dokument

Projekteringsanvisning Hiss

Projekteringsanvisningar anger gemensam standard och skall vara ett stöd för alla som arbetar med hissar inom LFS.

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Peter Kvarnhamn
Peter Kvarnhamn
Specialist hiss

Ändringslogg

2016-06-16 - Projekteringsanvisningar Hiss, helt omarbetad och följer nu EL AMA.
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2015-11-23 - R1, bytt namn till projekteringsanvisning samt reviderat krav utifrån nya normer.

Föregående utgåva av projekteringsanvisning hittar du här.