Styr- och
övervaknings­system

Denna sida samt tillhörande dokument ersätter tidigare Riktlinje R.18, Styr- och övervakning. Sidan samlar särskilda krav som Locum ställer på installationer i förvaltade sjukvårdsfastigheter utöver vad som regleras i lagar och föreskrifter, i svensk och internationell standard samt vad som är normalt enligt branschpraxis.

Styrande dokument

Tekniskt program Styr och Övervakning

Information och introduktion i hur arbeten med Styr och Övervakningssystem inom LFS skall ske.

Styrande dokument

Rekommendationer vid tillämpning av prefabricerade produkter

För att underlätta för projektledare och projektörer att i ett tidigt skede avgöra om en tilltänkt prefabricerad produkt är lämplig att applicera i det aktuella projektet finns dessa rekommendationer

Styrande dokument

Projekteringsanvisning Universitetssjukhuset Huddinge

Projekteringsanvisning med tekniska krav för underordnade system på Universitetssjukhus, Huddinge

Styrande dokument

Projekteringsanvisning Universitetssjukhuset Solna

Projekteringsanvisning med tekniska krav för underordnade system på Universitetssjukhus, Solna

Styrande dokument

Projekteringsanvisning Akutsjukhus

Projekteringsanvisning med tekniska krav för underordnade system på Akutsjukhus (SÖS, DS, St Göran, Norrtälje och Södertälje)

Styrande dokument

Projekteringsanvisning Sjukhus (När)

Projekteringsanvisning med tekniska krav för underordnade system på vanliga sjukhus (Närsjukhus)

Övriga anvisningar som påverkar denna disciplin

Kontakt

Mikael Rubensson
Mikael Rubensson
Specialist styr- och regler

Ändringslogg

2016-11-02 - Projekteringsanvisningar daterade 2013-09-04 med följande tillägg:
Huddinge Universitetssjukhus ändras till Huddinge sjukhusområde.
Karolinska sjukhusområdet ändras till Karolinska sjukhusområdet Solna. 
Akutsjukhus (Danderyd sjukhus, Sankt Görans sjukhus, Södersjukhuset) ändras till Akutsjukhus (Danderyd sjukhus, Norrtälje sjukhus, S:t Eriks sjukhus, S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus). 
Sjukhusen (När) endast justering av datum. 
2016-01-28 - Locum publicerar styrande dokument i ny struktur.
2015-11-23 - Bytt namn till tekniskt program och tydligare uppdelad i tekniskt program och projekteringsanvisningar för olika typer av objekt. Denna sida ersätter det som tidigare beskrivits i Riktlinje R.18.