Upphandlingar

Nedan finner du platsen där Locums upphandlingar annonseras.

Här hittar du Locums aktuella upphandlingar

(Anbud lämnas elektroniskt).

Läs mer om Stockholms Läns Landsting och regelverk kring upphandlingar på sll.se/upphandlingar

Kontakta Locums upphandlingsenhet

Jessica Midelf
Jessica Midelf
Upphandlingschef