Locum.se - Upphandlingar

Upphandlingar

Nedan finner du platsen där Locums upphandlingar annonseras.

Här hittar du Locums aktuella upphandlingar

(Anbud lämnas elektroniskt).

Läs mer om Stockholms Läns Landsting och regelverk kring upphandlingar på sll.se/upphandlingar

Kontakta Locums upphandlingsenhet

Jessica Midelf
Jessica Midelf
Upphandlingschef