Fasadbild över Ankarets behandlingshem. Röd tegelbyggnad med vita fönsterkarmar.
Fasadbild över Ankarets behandlingshem. Röd tegelbyggnad med vita fönsterkarmar.

Ankaret, Haninge

I Ankarets lokaler i Haninge bedriver Psykiatri Södra Stockholm psykiatrisk heldygnsvård.

Locum förvaltar den drygt 6 000 kvadratmeter stora vårdfastigheten som är belägen i södra delen av Stockholm. Fastigheten ligger i utkanten av Haninge och består av Psykiatrisk avdelning 1 och Psykiatrisk avdelning 2.

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring eventuella byggprojekt och störningar.

Telefon sekreterare:
08-123 416 08
08-123 416 15

6 213

Kvm bruttoyta

Ring 1177

För kontakt med vården