Gult trähus med rött tegeltak och vita fönsterkarmar omringad av gräsmatta och gröna stora träd.
Gult trähus med rött tegeltak och vita fönsterkarmar omringad av gräsmatta och gröna stora träd.

Berga naturbruksgymnasium

Berga naturbruksgymnasium, som tillhör Region Stockholm, ligger några mil söder om Stockholm. På gården samsas eleverna med kor, hästar, traktorer och odlingar.

Locum förvaltar 19 000 kvadratmeterstora fastigheten som ligger strax söder om Haninge.

Fastigheten erbjuder naturbruksprogrammet med två olika inriktningar: häst och lantbruk. Fastigheten är en av få som Locum förvaltar som inte bedriver någon vårdverksamhet. Eleverna bestämmer själva om de vill ha en praktisk utbildning eller en mer teoretisk som förbereder för fortsatta studier. Skolan erbjuder också programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion och gymnasiesärskola.

Hästinriktningen har två olika profiler: ridning, där eleverna får lära sig mer om hoppning och dressyr, samt trav. Det ingår också teoretisk utbildning i bland annat hästens beteende, skötsel, utfodring och hantering. Efter utbildningen är det till exempel möjligt att arbeta som hästskötare och ridlärare, eller studera vidare till veterinär.

lantbruksinriktningen får eleverna en bred utbildning inom djurskötsel och lantbruk. Efter studenten kan de till exempel jobba på lantgård, eller studera vidare till lantmästare.

På skolan finns hästar, kor, lantbruksmaskiner och odlingar. En del av undervisningen är förlagd utanför klassrummet, vilket innebär att eleverna får testa och öva sina kunskaper i praktiken. För de som har lite längre resväg finns det dessutom en möjlighet att bo på skolans internat.

Det finns cirka 250 elever på skolan.

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverkar den dagliga driften på sjukhuset.

19 000 kvm

förvaltas av Locum

Locums kontaktpersoner på Berga Naturbruksgymnasium