Nytt patientkallelsesystem

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm och Dalengeriatriken har vi bytt ut patientkallelsesystemet på Dalens sjukhus.

sjukvard_patient.jpg

Det gamla systemet fungerade inte bra och behövde moderniseras samt anpassas till dagens behov. Vid årsskiftet 2019-2020 var det nya patientkallelsesystemet på plats och vi upplever att personalen är nöjda med det nya och modernare systemet.

Publicerad: 1 januari 2020