Avstängda och öppnade p-platser

Arbetsområdet för den nya vårdbyggnaden kommer att utökas i mitten av juli och då ta i anspråk 34 platser på den stora personalparkeringen, mellan hus 50 och 32.

Om störningen

Plats

Som ersättning för de stängda parkeringsplatserna har motsvarande antal platser istället öppnats upp framför hus 42 (mot busstorget). De nya parkeringsplatserna är redan möjliga att använda. Förhyrda platser som berörs på stora personalparkeringen får nya placeringar i närheten.

Bilden nedan visar området på den stora personalparkeringen där parkeringsplatser stängs av på grund av det utökade byggarbetsområde. Byggnaden till höger är hus 50.

Avstängda parkeringar_by50_juli 2021.JPG

Kartan nedan visar var de berörda parkeringsplatserna finns på sjukhusområdet. Röd ruta visar området där p-platser stängs och grön ruta visar var de nya p-platserna finns.  

Flytt parkering_DS.png