Förändrat trafikflöde in på sjukhusområdet

Trafikflödet vid infarten till sjukhusområdet har lagts om i syfte att förbättra trafiksituationen på området.

När

Plats

Infarten till sjukhusområdet

Nytt trafikflöde DS 190404.PNG

En ny rondell öster om nya akutvårdsbyggnaden öppnade 4 april. Just nu är det mycket enkelriktade flöden för bilar på grund av pågående bygg- och markarbeten, men från september blir det mer dubbelriktade flöden igen. För gående finns ett nytt gångstråk mellan hus 22 och paviljongerna, hus 58.

Flaggvakter finns på plats och extra avspärrningar och skyltar för att få det förändrade flödet att flyta på så bra som möjligt. Lösningen vid taxistationen kommer att ses över.

Arbeten med finplanering pågår också utmed Ryggradsvägen som medför att gångtrafiken där leds om under en kortare period.

Kontaktperson

Hultberg, Sara

Sara Hultberg