Borrning inför sprängning

Om störningen

Plats

Vid månadsskiftet maj/juni påbörjas borrningar i marken inför kommande sprängningar för nya vårdbyggnaden. Borrningarna som sker inom byggområdet beräknas medföra vissa störningar för närliggande verksamheter.