Säkra gångvägar och alternativa personalentréer

Den tillfälliga vägen över ängen är endast öppen för biltrafik för allas säkerhet. Kartan visar rekommenderade gångvägar från personal- och entreprenörsparkering samt alternativa entréer till den stängda personalentrén i akutvårdsbyggnaden.

Om störningen

Plats

Danderyds sjukhusområde

Gångvägar och alternativa personalentréer_210216.jpg

De gröna ringarna i bilden visar personalentréer som kan användas som alternativ till den stängda personalentrén på baksidan av akutvårdsbyggnaden. Nedan anges vilka tider de alternativa entréerna är öppna:

  • Hus 20, kl. 08-22 alla dagar (eller tidigare om man har behörighet på kortet).
  • Hus 38, kl. 06-19.30 alla dagar
  • Hus 50, kl. 06.30-18 vardagar

Förbud gående.jpg

Den tillfälliga grusvägen över ängen kommer inte att belysas då den är till för biltrafik och det finns restriktioner från kommunen som gör att vi inte kan asfaltera vägen.