Grävning utmed vägen vid hus 06

Vecka 3 påbörjas grävning och schaktarbeten vid hus 06, norra väggen, med syftet att täta mot inträngande fukt i byggnaden.

När

Plats

Utanför hus 06 norra del

Arbetet kommer att innebära en viss störning för trafiken i området. Bilar kommer hela tiden kunna passera på Ryggradsvägen men det blir bitvis trångt och vi ber om allas försiktighet och extra uppmärksamhet.

Arbetet beräknas pågå ungefär fyra veckor.

By06_vag_storning.PNG

Kontaktperson

Sjöström, Marina

Marina Sjöström