Grävning vid byggnad 42

Det pågår ett långsiktigt arbete med att energieffektivisera och modernisera vår kyl- och värmeförsörjning på sjukhuset. En av flera insatser kopplat till detta medför att vi under vecka 22 börjar gräva vid den södra kortändan av hus 42.

Om störningen

Plats

Södra sidan av byggnad 42 (gaveln)

Schakt_by42_markering.JPG
Bild: Den röda markeringen visar var det sätts upp avspärrningar och kommer att grävas.

Det kommer att sättas upp avspärrningar kring området där vi gräver vid byggnad 42. Gång- och cykelvägen är hela tiden öppen för passage. 

Andra pågående arbeten för den långsiktiga kyl- och värmeförsörjning kan under sommaren medföra korta störningar i leveransen av varmvatten och värme. Vi har dialog med berörda verksamheter.

För frågor kontakta projektledare Tomas Karlsson, 073-505 91 37.