Parkeringssituationen på Danderyds sjukhus

Ta del av den senaste informationen om parkeringssituationen vid Danderyds sjukhus.

När

Plats

Danderyds sjukhus

Aktuell information om avstängda parkeringsplatser och parkeringsåtgärder

  • Alla som ska parkera inne i parkeringsgaraget vid hus 38-39 måste dra sitt kort. Idag passerar många förbi bommen direkt efter att någon annan före har dragit sitt kort och det skapar felmeddelanden till styrkortet som låser sig och omöjliggör passage in i garaget. Detta medför flera problem. Tekniker måste komma ut för att återställa styrmekaniken, vilket kan ta lång tid. Bommens teknik tar skada och slutar fungera och det bidrar till onödiga kostnader och driftstopp. Det finns också en risk att bilar får klämskador om garageporten börjar gå igen för att man inte har registrerat passage. En annan konsekvens som vi ser allvarligt på är att säkerheten försämras när bilar kör onödigt snabbt på vägen för att hinna in i garaget bakom någon som dragit sitt kort.

  • Verifiering av behörighet för personal. När personal betalar parkering vid Danderyds sjukhus sköts detta via appen Parkster. För att kunna verifiera att den person som står på personalparkeringen arbetar vid Danderyds sjukhus krävs en verifiering. Detta görs genom att skicka ett mail från sll-adressen till ds@apcoa.se och att uppdatera kontouppgifter i Parkster så att den angivna adressen är sll-adressen (görs enklast via Parksters webbsida). Via angiven sll-adress kommer inom 7-10 dagar en bekräftelse på att behörighet är utdelad.

  • Parkeringssituationen vid det södra kvarteret utreds för att få till en bättre lösning. Bommen till den södra parkeringen utanför hus 39-42 togs bort under 2017 i syfte att höja trafiksäkerheten. Genom att få bilarna att åka in till parkeringen vid den södra infarten istället för den norra var förhoppningen att minska trafiken och hastigheterna förbi hus 39. Detta fungerar inte optimalt och Locum ser därför över en bättre lösning, till exempel att bredda den södra infarten för att bli både en in- och utfart med bom. 
  • Under hösten 2017 tillkom cirka 20 nya parkeringsplatser för personal bakom hus 51 mot Kevinge strandvägen och 8 stycken framför hus 32 (se kartan nedan).

  • I och med byggarbeten vid hus 39 försvann har ett antal parkeringsplatser framför hus 39 och istället öppnades en tillfällig parkering vid hus 42 öppnades. Vid den nya parkeringen vid hus 42 får personal med tillstånd parkera kl. 12-06, enligt skyltning. 

Insatser för att motverka infartsparkering

Danderyds sjukhus är en knutpunkt där många byter färdmedel och det finns en möjlighet att personer som inte ska till sjukhuset använder besöksparkerningen som infartsparkering. För att motverka detta kommer parkeringsplatserna för besökare utanför hus 38-42 beläggas med  parkeringsförbud mellan kl. 06.00-07:30 för att motverka infartsparkering.

Parkeringskarta med avstängda parkeringsplatser

Vill du se en parkeringskarta där det framgår vilka parkeringsplatser som är avstängda, klicka här (länk till pdf). 


Parkeringssituationen på Danderyds sjukhus

Region Stockholm moderniserar vårdfastigheter för 25 miljarder kronor de närmaste tio åren (budget 2015). De stora investeringarna medför att ytor för parkering minskar till förmån för nya och utökade byggnader. Parkeringssituationen på Danderyds sjukhus är nu mycket ansträngd då många besökare och personal tar bilen till sjukhuset samt att det pågår många och stora projekt som får leveranser av material dagligen. 

En parkeringsstrategi finns framtagen för att stödja en positiv utvecklig av trafik- och parkeringssituationen vid sjukhusen, utvecklingen av en attraktiv miljö samt underlätta planering. Parkeringsstrategin ska också stimulera ett ökat resande med kollektivtrafik och cykel enligt landstingets miljömål. Personal på sjukhuset uppmanas om de har möjlighet att inte ta bilen till arbetsplatsen på Danderyds sjukhus för att ge plats åt de som verkligen har behov att ta bilen.

Läs gärna mer om Parkeringsstrategin

Kontaktperson

Prokopovic, Ivan

Ivan Prokopovic