Personalentré stängs

På grund av arbeten med den nya vårdbyggnaden behöver tyvärr personalentrén i byggnad 52, på västra sidan bredvid ambulansutfarten stängas från och med 8 december.

Om störningen

Plats

Personalentré hus 52, plan 2 bredvid ambulansutfarten

Entrén stängs från och med 8 december och tills vidare. Personal hänvisas istället till kulverten på plan 0 alternativt till andra entréer som är öppna för personal.

Gångvägar och alternativa personalentréer_210216.jpg

Alternativa entréer till stängd personalentré i akutvårdsbyggnaden:

  • Hus 20, kl. 08-22 alla dagar (eller tidigare om man har behörighet på kortet).
  • Hus 38, kl. 06-19.30 alla dagar
  • Hus 50, kl. 06.30-18 vardagar

Kontaktperson

Hultberg, Sara

Sara Hultberg