Reservkraftsprov 2023

Här finns datumen för planerade reservkraftsprov under 2023.

Om störningen

Plats

Danderyds sjukhusområde

Syftet med återkommande reservkraftsprov är att säkerställa att alla reservkraftsystem fungerar och att vidareutbilda driftpersonal. Syftet är också att ge sjukvårdspersonal en möjlighet att öka beredskapen för situationer som kan uppstå vid ett realistiskt strömavbrott förorsakat av fel på de tekniska systemen. Här kan du läsa mer om varför vi genomför reservkraftsprov.

Planerade reservkraftsprov under 2023

Skriftligt meddelande lämnas alltid före varje enskilt strömavbrott. Provet upprepas som regel 1:a onsdagen i varje månad kl. 12.00 – 13.00 (ändringar kan förekomma). Så kallade långprov innebär ingen skillnad för dig som arbetar på sjukhusområdet.

Onsdagen 4 januari

Onsdagen 1 februari (långprov)

Onsdagen 1 mars

Onsdagen 5 april

Onsdagen 3 maj

Onsdagen 7 juni

Onsdagen 5 juli 

Onsdagen 2 augusti (långprov)

Onsdagen 6 september

Onsdagen 4 oktober

Onsdagen 1 november

Onsdagen 6 december

Viktigt att tänka på:

  • Informera all personal om reservkraftprovet.
  • Kontrollera att utrustning/apparater som är kopplade till vägguttag för viktig last fungerar under provet.
  • Kontrollera att operations- och undersökningslampor aldrig slocknar under provet.
  • Kontrollera att separat utrustning för manuell drift av medicinteknisk apparatur, exempelvis respirator alltid finns till hands.

OBS! Använd ej rörposten för akuta prover, 10 minuter före och efter provet.

Är ni osäkra om vilka vägguttag som är anslutna till viktig last/övrig last eller har frågor i största allmänhet, ring och rådgör med oss.

Kontaktperson

Ristare, Jörgen

Jörgen Ristare